20 Μαΐου – 5 Αυγούστου 2001 Εγκαίνια: 20 Μαΐου 2001 (12 μ.μ. - 6 π.μ.)

Καλλιτέχνης