23 Σεπτεμβρίου – 15 Νοεμβρίου 2001 Εγκαίνια: 23 Σεπτεμβρίου 2001 (2 – 6 μ.μ.)

Καλλιτέχνης

Αυτό το έργο κατέστη δυνατό χάρη στις γενναιόδωρες συνεισφορές των εθελοντών, των συνεργατών και των φίλων μας. Το Socrates Sculpture Park είναι ευγνώμων για την υποστήριξη και την αφοσίωσή τους. Με ιδιαίτερες ευχαριστίες προς την πόλη της Νέας Υόρκης, ο δήμαρχος Rudolph W. Guiliani, η Πρόεδρος του Queensborough Claire Shulman, το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Walter L. McCaffrey και το Τμήμα Πάρκων & Αναψυχής, ο Επίτροπος Henry J. Stern, ο Robert Blackson επιθυμεί να ευχαριστήσει την Bianca Ferro.