17 Ιουλίου – 21 Αυγούστου 2011 Εγκαίνια: 17 Ιουλίου 2011 (2 – 6 μ.μ.)

Καλλιτέχνης