28 Απριλίου 1991 – 26 Απριλίου 1992 Εγκαίνια: 28 Απριλίου 1991 (2 – 6 μ.μ.)

Εναρκτήρια Παράσταση- Μουσική: Ken Butler's Hybrid Instruments, Basic Shapes και Epizo. Απόδοση: Tovi Halleck (RUOK). Χορός από: Patti Bradshaw και Jason Childers. Τέχνη από: Vanessa Haney και John Morse.

Ευχαριστούμε: Gan Insurance, Credit Agricole, Γενικό Πρόξενο της Ισπανίας, Association Francaise, D'Action Artisique, Γαλλική Πρεσβεία της Νέας Υόρκης. Η γενναιόδωρη υποστήριξη από πολλούς ανθρώπους, καθώς και από τον δήμο του Κουίνς, το Τμήμα Πολιτιστικών Υποθέσεων, το Εθνικό Ίδρυμα για τις Τέχνες και το Ίδρυμα Andy Warhol καθιστούν δυνατά αυτά τα προγράμματα. Η γενναιόδωρη υποστήριξη από το National Endowment for the Arts και το Ίδρυμα Warhol έχουν συμπληρώσει τις πολλές ιδιωτικές δωρεές που καθιστούν δυνατό το έργο σε αυτήν την έκθεση και το Socrates Park.