23 Σεπτεμβρίου 1990 – 1 Απριλίου 1991 Εγκαίνια: 23 Σεπτεμβρίου 1990 (2 – 6 μ.μ.)

Μουσική: The Fly Saint, Bill and Mary Buchen + Sound Orchestra, Skinslappers.

Η γενναιόδωρη υποστήριξη από το National Endowment for the Arts και το Ίδρυμα Warhol έχουν συμπληρώσει τις πολλές ιδιωτικές δωρεές που καθιστούν δυνατό το έργο σε αυτήν την έκθεση και το Socrates Park. Το Socrates Sculpture Park, ένα έργο του Ιδρύματος Athena, καθίσταται δυνατό, εν μέρει, μέσω της υποστήριξης του National Endowment for the Arts, του New York State Council on the Arts, του Queens Council on the Arts, του Office of the Queens Πρόεδρος του δήμου, Claire Shulman, και το Τμήμα Πολιτιστικών Υποθέσεων της Νέας Υόρκης.