1 Δεκεμβρίου 2005 – 3 Μαρτίου 2006 Εγκαίνια: 1 Δεκεμβρίου 2005 (2 – 6 μ.μ.)