1 Μαΐου – 10 Σεπτεμβρίου 2000 Εγκαίνια: 1 Μαΐου 2000 (2 – 6 μ.μ.)

Καλλιτέχνης