3 Μαΐου 2009 – 31 Μαΐου 2010 Εγκαίνια: 3 Μαΐου 2009 (2 – 6 μ.μ.)

Καλλιτέχνης

Αυτή η εικόνα, τυπωμένη σε διαφημιστική πινακίδα βινυλίου 10′ x 28′ χωρίς ραφή, προέρχεται από το μεγαλύτερο σύνολο έργων των καλλιτεχνών με τίτλο American Surfaces. Αυτή η συγκεκριμένη σειρά φωτογραφιών τραβήχτηκε στο πρώτο οδικό ταξίδι των καλλιτεχνών, που τραβήχτηκε με Rollei 35 mm το 1972. Εκείνη την εποχή, ο Shore ήταν από τους πρώτους Αμερικανούς φωτογράφους που άρχισαν να εργάζονται στην έγχρωμη φωτογραφία και εισήγαγαν το μέσο στη σύγχρονη διάλογος τέχνης.