30 Ιουνίου – 6 Οκτωβρίου 2002 Εγκαίνια: 30 Ιουνίου 2002 (2 – 6 μ.μ.)

Αυτό το έργο έγινε δυνατό με την αφοσίωση και την υποστήριξη των εθελοντών, των θαμώνων και των φίλων μας και από τη γενναιοδωρία της κας Constance Cinotta, Glenwood Mason Supply Company. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Δήμο της Νέας Υόρκης, τον δήμαρχο Michael R. Bloomberg, την Πρόεδρο του Queens Borough Helen M. Marshall, την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Christine C. Quinn, τη συνέλευση Catherine Nolan, τον Δημοτικό Συμβούλιο Eric Gioia και το Τμήμα Πάρκων & Αναψυχής, Επίτροπο Adrian Μπενέπε. Το Collaborative Projects υποστηρίζεται, εν μέρει, από δημόσιους πόρους από το Τμήμα Πολιτιστικών Υποθέσεων της πόλης της Νέας Υόρκης και από το Ίδρυμα Lily Auchincloss.