30 Σεπτεμβρίου 2023 – 24 Μαρτίου 2024 Ετήσιο Σωκράτης 2023