Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου • 11:1 – XNUMX:XNUMX •  Απαιτείται προεγγραφή  • 20 Συμμετέχοντες • Καλώς ορίσατε για όλες τις ηλικίες • Δωρεάν!

Γιορτή Φωτιάς Συγκομιδής με Μαρσελά Τόρες

Ας γιορτάσουμε ένα ακόμη κλείσιμο του καλοκαιριού. Αφήστε τη βαθιά ευγνωμοσύνη να ρέει για κάθε φυτό που αναπτύχθηκε κάτω από τις προσεκτικές ακτίνες του ήλιου. 

Ας ενωθούμε γύρω από τη φωτιά για να μαγειρέψουμε μαζί πειραματικά γεύματα και να κάνουμε μια γιορτή με τη φωτιά.