Σάββατο 5 Αυγούστου • 11:1 – XNUMX:XNUMX •  Απαιτείται προεγγραφή  • 20 Συμμετέχοντες • Καλώς ορίσατε για όλες τις ηλικίες • Δωρεάν!

Εργαστήριο Seedbanking με Άννα Πόστερ & Manaslu Gurung

We’re building a community seedbank! Join us to talk seeds, learn to find and see seeds, and save seeds for the future. Η Άννα συνεργάζεται με Manaslu Gurung (Astoria Green Giving Plant Group / Mindful Astoria / Two Coves Community Garden) for a propagation & seed exchange.

Plant Exchange: Bring all things plants to share and exchange. No plants to gift? No worries – come adopt plant babies from generous neighbors. Feel free to bring extra pots, soil, seed, anything and everything that a plant lover would appreciate.