Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Χωρίς τίτλο (Alan Wiener), 2001Οπλισμένο σκυρόδεμα27 1/2" × 96 3/4" × 34 1/2"

Έκθεση