Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Κασσιόπη, 1994Τσιμέντο11 "Χ 16" Χ 83 "

Έκθεση

9 Οκτωβρίου 1994 – 5 Απριλίου 1995 Διεθνής 94