Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Στο Medias Res (3 στοιχεία), 1990ΧαλκόςΔιαστάσεις ποικίλλουν

Οι μορφές σε αυτό το κομμάτι προέρχονται από τα πρώιμα δοχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην απόσταξη υγρών στα οποία τα υγρά περνούν σε μια συνέχεια από το ένα δοχείο στο άλλο. Στο έργο μου, αυτή η συνέχεια έχει διαχωριστεί από την εικόνα ενός τροχού, πιασμένου σε ένα είδος «παγωμένου πλαισίου» κίνησης, που κλέβει τη ζωτική σύνδεση μεταξύ των δύο μορφών. Το κομμάτι στο σύνολό του αποκαλύπτει το ενδιαφέρον μου για μια αφήγηση αιτίου και αποτελέσματος μεταξύ των μορφών στις οποίες ο θεατής ολοκληρώνει την «ιστορία».

Έκθεση

23 Μαΐου – 1 Αυγούστου 1993 50 NY 93