Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Τοίχος της βροχής (Destova Stena), 1997Ατσάλι23' × 3'9" × 19'2"

Έκθεση

28 Σεπτεμβρίου 1997 – 1 Μαΐου 1998 Διεθνής 97