Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Χωρίς τίτλο, 1993

Έκθεση

23 Μαΐου – 1 Αυγούστου 1993 50 NY 93