Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Tribol, 1987Βαμμένο αργιλοπυριτικό ασβέστιο7' × 7' × 7'

Σφαίρες που μπορεί να έχουν διαφορετική σημασία για μένα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές: η έμφαση δίνεται άλλοτε στον κλειστό χώρο, άλλοτε στη μορφή, άλλοτε στην επιφάνεια. όταν τοποθετούνται σε ομάδες, η εστίαση είναι στην αλλαγή των σχέσεων μεταξύ των σφαιρών. Αυτήν τη στιγμή εργάζομαι σε ένα υλικό (αλουμινοπυριτικό ασβέστιο) το οποίο εμφανίζεται, όταν διαμορφώνεται σε σφαίρα, σαν καμβάς στο γύρο.

Έκθεση