Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Υπερυψωμένο κρεβάτι, 2002Χάλυβας, ξύλο, γηγενή χόρταΜεταβλητό ύψος × 132" × 82"

Έκθεση