Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Treettop, Water, and Under-the Rock Viewers, 2010Χαλύβδινος σωλήνας, οθόνες, βιντεοκάμερες, βράχοςΣυνολικές διαστάσεις μεταβλητές

Σε μια προσπάθεια να ρίξει μια εικόνα για τους μικρόκοσμους που συναντώνται πολύ σπάνια, ο καλλιτέχνης έχει κατασκευάσει ένα μέσο για να επικεντρωθεί σε περιβάλλοντα κάτω από έναν βράχο, στις κορυφές των δέντρων όπου φωλιάζουν και τρέφονται τα πουλιά και στα θολά νερά του East River. Οι κρυφές κάμερες που είναι συνδεδεμένες με οθόνες επιτρέπουν στους επισκέπτες του Πάρκου να βλέπουν φυτά και ζώα που διαφορετικά θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα.

Έκθεση