Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Forgotten Daydream, 1997ΣκυρόδεμαΔιαστάσεις μεταβλητές

Έκθεση

28 Σεπτεμβρίου 1997 – 1 Μαΐου 1998 Διεθνής 97