Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Μερικές φορές έχει αέρα, 2000Μικτά μέσα20' × 10' × 10'

Έκθεση

4 Ιουνίου – 1 Σεπτεμβρίου 2000 Μόλις αφαιρεθεί