Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Χωρίς τίτλο, 1991Κορμούς, καρέκλες16' × 3' × 10'

Ζει στο Mantes La Jolie της Γαλλίας.

Έκθεση