Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Kangaroo and Cub (Mother and Child), 1993Ώρα 20.65'

Έκθεση

23 Μαΐου – 1 Αυγούστου 1993 50 NY 93