Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Σταθμοί, 2004ΞύλοΔιαστάσεις μεταβλητές

Σταθμοί παρουσιάζει μια εγκατάσταση τεσσάρων ξύλινων σκαλοπατιών, καθεμία από τις οποίες αντιπροσωπεύει ένα από τα τέσσερα στοιχεία: αέρα, γη, φωτιά και νερό. Το έργο του Nguyen, επηρεασμένο από τον Γερμανό ρομαντικό ζωγράφο Caspar David Friedrich, αντιμετωπίζει τη σκάλα ως ένα ανθρωπογενές σύμβολο του βουνού, αντιπροσωπεύοντας τη δυνατότητα υπέρβασης και αυτο-ανάπτυξης και, όπως φαίνεται στο πλαίσιο του αστικό τοπίου. το ποτάμι, ως μεταφορά για τη σύγχρονη αστική κουλτούρα.

<ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ | ΕΠΟΜΕΝΟ>

Έκθεση