Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Διοπτρική, 2003Βίντεο, χρώμα, ήχος10 λεπτά

Διοπτρική διερευνά τη συχνά ασύνδετη σχέση μεταξύ της προσωπικής μνήμης και του ενεστώτα. Εναλλάσσοντας τις απόψεις της πόλης και της εξοχής, το Oppenheim δημιουργεί μια αίσθηση αποσύνδεσης μεταξύ αυτού που εσωτερικεύεται και του γύρω κόσμου.

Εκθέσεις

25 Σεπτεμβρίου 2016 – 12 Μαρτίου 2017 Broadway Billboard: Lisa OppenheimΛίζα Όπενχαϊμ
9 Αυγούστου – 31 Αυγούστου 2003 Πλωτήρας 03