Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Sphere on a Pedestal (Sanctify/ Sacrifice), 1993Συγκολλημένος χάλυβας9' × 9' × 15'

Η ανθρωπότητα συνεχίζει να τοποθετεί τον κόσμο σε ένα βάθρο ("αγιασμό"). Ενώ η ανθρωπότητα συνεχίζει να σηκώνει τον κόσμο για «θυσία».

Έκθεση

23 Μαΐου – 1 Αυγούστου 1993 50 NY 93