Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Χωρίς τίτλο, 1995Σκυρόδεμα12' × 5' × 5'

Έκθεση

21 Μαΐου 1995 – 31 Μαρτίου 1996 pop Up