Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Free F'all, 1997Ρητίνη, χάλυβας16' × 2' × 8'

Έκθεση

28 Σεπτεμβρίου 1997 – 1 Μαΐου 1998 Διεθνής 97