Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Σειρά Cunene, 1987(Κάτω δεξιά)
Point of Memory, 1983Χάλυβας, μάρμαρο9'4" × 2'6" × 4'

Εκθέσεις

26 Οκτωβρίου – 27 Οκτωβρίου 1987 Έξω Μέσα
28 Σεπτεμβρίου 1986 – 31 Μαρτίου 1987 Εναρκτήρια Έκθεση