Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Περσεφόνη, 1987Χαλκί25 "Χ 74" Χ 38 "

Έκθεση

23 Σεπτεμβρίου 1990 – 1 Απριλίου 1991 Χωριό του Ανθρώπου