Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Auricle, 2005Διαδραστική συσκευή ακρόασης

Ονομάστηκε για τον ιατρικό όρο που αναφέρεται στο εξωτερικό μέρος του αυτιού, Λοβός είναι ένας κινητός σταθμός ακρόασης που αποτελείται από ημισφαιρίδια και ένα ακουστικό. Λοβός επιτρέπει στους χρήστες του να εστιάζουν ακουστικά σε οτιδήποτε ακούγεται Λοβός οι επεκτάσεις είναι στραμμένες προς. Τα γιγάντια αυτιά τονίζουν τις περιπλοκές του ηχητικού τοπίου του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος του Πάρκου που μπορεί να περιλαμβάνει φωνές, άνεμο, κύματα και ανθρώπινη κίνηση.

Έκθεση

13 Αυγούστου – 28 Αυγούστου 2005 Πλωτήρας 05