Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Χωρίς τίτλο, 1990Στοιχεία 5κάθε 14'7 × 14" × 14"

Έκθεση

23 Σεπτεμβρίου 1990 – 1 Απριλίου 1991 Χωριό του Ανθρώπου