Εργα ΤΕΧΝΗΣ

The Novelty, 2000Μικτά μέσα3.5' × 16' × 25'

Έκθεση