Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Χωρίς τίτλο, 2003Γλυπτική εγκατάσταση

Ο O'Connell δημιούργησε μια γλυπτική εγκατάσταση που υποδηλώνει τις στάσεις των τουριστών που κάνουν ημερήσιες εκδρομές και τα ίχνη τους.

Έκθεση

9 Αυγούστου – 31 Αυγούστου 2003 Πλωτήρας 03