Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Manhole Cover Project, 2000Μικτά μέσαΔιαστάσεις μεταβλητές

Έκθεση

4 Ιουνίου – 1 Σεπτεμβρίου 2000 Μόλις αφαιρεθεί