Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Big Bang, 1992Κόκκινο ξύλο, χαλκός19'x19'x19 '

Εκθέσεις

27 Σεπτεμβρίου 1992 – 2 Μαΐου 1993 Γεμάτη ζωή