Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Ανακατασκευές, 1997Ξύλο, γύψος30' × 20' × 3'

Εκθέσεις

28 Σεπτεμβρίου 1997 – 1 Μαΐου 1998 Διεθνής 97
18 Μαΐου – 1 Οκτωβρίου 1997 Από το μηδέν