Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Κομμάτι 68, 1969

Έκθεση

12 Μαΐου – 4 Αυγούστου 2013 κάνε το (έξω)