Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Αναστροφή, 1992Σκυρόδεμα31 "Χ 120" Χ 120 "

Εδώ και τρία χρόνια, βρίσκομαι στη διαδικασία να ενώνω τις αρχιτεκτονικές δομές από τις μεγάλες εγκαταστάσεις μου και τις εικονιστικές/λειτουργικές φόρμες από τα μικρότερα γλυπτά μου. Πριν από δύο καλοκαίρια, ξεκίνησα μια ομάδα μελετών που σκόπιμα τοποθέτησαν αυτά τα συστατικά σε απροσδόκητες συσχετίσεις, δημιουργώντας άλλοτε μια νέα φύση, άλλοτε αδεξιότητα, άλλοτε χιούμορ και άλλοτε έναν συνδυασμό των παραπάνω.

Αντιστροφή ήταν η πρώτη μεγάλης κλίμακας σύνθεση αυτών των διαφορετικών μερών.

Έκθεση

23 Μαΐου – 1 Αυγούστου 1993 50 NY 93