Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες, 2005Απόδοση και διαφημιστική προβολή

Weathersby's Περιβαλλοντικές υπηρεσίες κεφαλαιοποιεί την τελετουργία του καθαρισμού. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Float, ο Weathersby θα καθαρίσει μια περιοχή της επιλογής του εντός του Πάρκου. Οι επισκέπτες καλούνται να συμμετάσχουν στα διαφημιστικά του δώρα και να παρακολουθήσουν επιδείξεις σε βίντεο και σε πραγματικό χρόνο.

Έκθεση

13 Αυγούστου – 28 Αυγούστου 2005 Πλωτήρας 05