Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Λουλούδια, 1999

Εκθέσεις

26 Σεπτεμβρίου 1999 – 16 Απριλίου 2000 Οζυμαντία
23 Μαΐου – 1 Αυγούστου 1993 50 NY 93