Έκθεση

7 Οκτωβρίου 2018 – 24 Απριλίου 2019 The Lake Project 62 (λεπτομέρεια)David Maisel