Εργα ΤΕΧΝΗΣ

97/6 Δαλματίας | 43/2 Swiss Cheese, 2016Τσιμέντο | ατσάλι24" × 24" × 36" | 48" × 96" × 96"

Το ζευγάρι γλυπτών του Ντμίτρι Χερτς από ατσάλι και τσιμέντο παρουσιάζει τον κίνδυνο και τη δυνατότητα των ζαριών ως διαδραστικών εργαλείων για τη μοίρα. Με ένα κανονικό σύστημα αρίθμησης εγγεγραμμένο στις πολύπλευρες επιφάνειές τους, αυτές οι ακανόνιστες μορφές αμφισβητούν πώς να αποκρυπτογραφήσουν ένα αδιανόητο νόημα.

Προφίλ καλλιτέχνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον καλλιτέχνη, ανατρέξτε στο Dmitri Hertz's Προφίλ καλλιτέχνη

 

Έκθεση

25 Σεπτεμβρίου 2016 – 13 Μαρτίου 2017 EAF16: Emerging Artist Fellowship Exhibition