Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Διαδρομή πτήσης, 2002Χαλύβδινο καλώδιο, αφρός EPP, χάλυβας, πόλοι τηλεφώνου300' × 250' × 40'12"

Η εγκατάσταση του Patrick Meagher διασχίζει ολόκληρο το πάρκο με γραμμές καλωδίου και αφρού EPP που κάνουν διασταυρούμενες τροχιές στον αέρα.

Έκθεση

19 Μαΐου – 18 Αυγούστου 2002 Προβολή