Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Χωρίς τίτλο, 1986Χάλυβας, κόκκαλο9' × 32' × 8'

Εκθέσεις

26 Οκτωβρίου – 27 Οκτωβρίου 1987 Έξω Μέσα
28 Σεπτεμβρίου 1986 – 31 Μαρτίου 1987 Εναρκτήρια Έκθεση