Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Χωρίς τίτλο, 1994Ατσάλι

Έκθεση

9 Οκτωβρίου 1994 – 5 Απριλίου 1995 Διεθνής 94