Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Τώρα + Ποτέ, 1989Ξύλο, τσιμέντο, βρωμιά, λεκέδες9' × 9'6" × 30'

Τώρα + Ποτέ είναι το τελευταίο σε μια σειρά έργων που μιλούν για τα δομημένα περιβάλλοντα του ανθρώπου σε σχέση με τη φύση και το πρωταρχικό στοιχείο της γης. Το κομμάτι αντικατοπτρίζει μνήμες και εμπειρίες του παρελθόντος, που εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το χρόνο και τη μονιμότητα.

Έκθεση

7 Μαΐου 1989 – 11 Μαρτίου 1990 Πόλη Γλυπτικής