Εργα ΤΕΧΝΗΣ

UFO (Unidentifiable Found Objects), 1997Συλλεγμένα αντικείμενα26' × 2'6" × 2'5"
Ανασκαφή 1.2.Soc., Μνημείο στον πολεμιστή του Σαββατοκύριακου, 2005Ανάμεικτα μέσα30' × 8' × 8'

Το έργο του Baron είναι ένα μονολιθικό στρωματογραφικό δείγμα πυρήνα ενσωματωμένο με αθλητικά αντικείμενα που αναδύονται από τη γλυπτή επιφάνεια. Αυτό το έργο είναι μέρος μιας συνεχιζόμενης σειράς με τίτλο Unearthing the American Dream, μια εικονική αρχαιολογική ανασκαφή του σύγχρονου πολιτισμού μας — στην προκειμένη περίπτωση, του αθλητικού μας πολιτισμού. Η φόρμα γίνεται σαν τρόπαιο, λειτουργώντας ως βάθρο για όλους τους άγνωστους αθλητικούς ήρωες.

Εκθέσεις

18 Μαΐου – 1 Οκτωβρίου 1997 Από το μηδέν
15 Μαΐου 2005 – 7 Αυγούστου 2015 Άθλημα