Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Heaven's Little Helper (2005), 2005Έγχρωμο βίντεο μονού καναλιού

Έκθεση

11 Αυγούστου – 26 Αυγούστου 2007 Πλωτήρας 07